Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών (Disclaimer)


Αυτό είναι ένα προσωπικό ιστολόγιο. Οι γνώμες και οι απόψεις που εκφράζονται μέσα σε αυτό είναι προσωπικές και ανήκουν αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη του ιστολογίου. Σε καμία περίπτωση δεν απηχούν γνώμες και απόψεις ανθρώπων ή/και οργανισμών με τους οποίους ο ιδιοκτήτης του ιστολογίου μπορεί ή όχι να διατηρεί προσωπική ή επαγγελματική σχέση, εκτός εάν ρητά αναφέρεται κάτι άλλο.

Οι γνώμες και οι απόψεις που περιέχονται δεν έχουν σκοπό την προσβολή ή τη δυσφήμηση θρησκειών, εθνοτήτων, συλλόγων, οργανισμών. Το αυτό ισχύει για εταιρείες ή άτομα.

Το περιεχόμενο του ιστολογίου έχει μόνο ενημερωτικό σκοπό. Ο ιδιοκτήτης του ιστολογίου δε φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο ιστολόγιο ή μπορούν να αναζητηθούν ακολουθώντας οποιονδήποτε σύνδεσμο προς άλλο ιστότοπο.

Ο ιδιοκτήτης του ιστολογίου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη και παραλείψεις του περιεχομένου, ούτε για τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης του ιστολογίου δεν φέρει ευθύνη για απώλειες, ζημίες ή/και τραυματισμούς λόγω της προβολής ή/και της χρήσης των περιεχόμενων πληροφοριών.

Η λήψη υλικού από το ιστολόγιο γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. Συμπεριλαμβάνει δε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αρχείων τύπου pdf, doc, jpeg, png. Ο ιδιοκτήτης του ιστολογίου δεν φέρει ευθύνη για απώλειες, ζημίες ή/και τραυματισμούς ως αποτέλεσμα των αρχείων αυτών.

Τα σχόλια στο ιστολόγιο είναι ευπρόσδεκτα. Παρά ταύτα, ο ιδιοκτήτης του ιστολογίου διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να διαγράψει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση οποιοδήποτε σχόλιο εάν αυτό:

  • είναι μέρος προωθητικής ενέργειας
  • περιέχει χυδαίες εκφράσεις
  • περιέχει εκφράσεις που μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικές
  • περιέχει εκφράσεις μίσους, απειλής ή προσωπικής επίθεσης σε άτομα ή ομάδες

Ο ιδιοκτήτης του ιστολογίου δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων.

Η παρούσα Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών δύναται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Disclaimer

This is a personal blog. Any views or opinions represented in this blog are personal and belong solely to the blog owner. They do not represent those of people, institutions or organizations that the owner may or may not be associated with in professional or personal capacity, unless explicitly stated.

Any views or opinions are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, or individual.

All content provided on this blog is for informational purposes only. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site.

The owner will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information. The owner will not be liable for any losses, injuries, or damages from the display or use of this information.

Any downloadable file, including but not limited to pdfs, docs, jpegs, pngs, is provided at the user’s own risk. The owner will not be liable for any losses, injuries, or damages resulting from a corrupted or damaged file.

Comments are welcome. However, the blog owner reserves the right to edit or delete any comments submitted to this blog without notice due to:

  • Comments deemed to be spam or questionable spam.
  • Comments including profanity.
  • Comments containing language or concepts that could be deemed offensive.
  • Comments containing hate speech, credible threats, or direct attacks on an individual or group.

The blog owner is not responsible for the content in comments.

This blog disclaimer is subject to change at anytime.